Wisbroek Waterfowl Floating – 15 kg

 • Nutritioneel compleet voer voor eenden, ganzen en zwanen (Anseriformes).
 • 6 mm geëxtrudeerd voer voor optimale ontsluiting/vertering van het zetmeel.
 • Natuurlijke antioxidanten en zeer effectieve conserveermiddelen zorgen voor optimale bewaring zonder risico op oxidatie of schimmels.
 • Diversiteit in grondstoffen om een compleet voer te verkrijgen dat geen toevoegingen vereist.
 • Gebruik van hoge kwaliteit dierlijke en plantaardige eiwitbronnen waardoor een hoge biologische waarde gehaald wordt.
 • Gebruik van lijnzaad als omega-3 bron.
Wisbroek waterfolw Totaaloverzicht

Wisbroek Waterfowl Floating is geschikt voor:

Eenden

 • Hartlaubs Eend
 • Carolina-Eend
 • Mandarijneend
 • Pijlstaart
 • Slobeend
 • Wilde Eend
 • Smient
 • Amerikaanse Smient
 • Wintertaling
 • Zomertaling
 • Krakeend
 • Tafeleend
 • Topper
 • Kuifeend
 • Roodkopeend
 • Witoogeend
 • Eidereend
 • Zwarte Zee-Eend
 • Grote Zee-Eend
 • Witkopeend
 • Ijseend
 • Brilduiker
 • Krooneend
 • Zwervende Fluiteend
 • Gevlekte Fluiteend
 • Roodbekfluiteend
 • Eytonfluiteend
 • Gele Fluiteend

Ganzen

 • Sneeuwgans
 • Kolgans
 • Dwerggans
 • Kleine Rietgans
 • Grauwe Gans
 • Indische Gans
 • Keizergans
 • Zwaangans
 • Grote Canadese Gans
 • Kleine Canadese Gans
 • Brandgans
 • Rotgans
 • Witbuikrotgans
 • Zwarte Rotgans
 • Roodhalsgans
 • Hawaiigans Of Nene

Zwanen

 • Knobbelzwaan
 • Wilde Zwaan
 • Fluitzwaan
 • Trompetzwaan
 • Zwarthalszwaan
 • Zwarte Zwaan
 • Coscorobazwaan

Overige water- en sierwatervogels

 • Nieuw-Guinese Tijgerroerdomp
 • Gestreepte Woudaap
 • Amerikaanse Woudaap
 • Woudaap
 • Zwartrugwoudaap
 • Chinese Woudaap
 • Mantsjoerijse Woudaap
 • Rossige Woudaap
 • Afrikaanse Woudaap
 • Japanse Kwak
 • Witrugkwak
 • Hainankwak
 • Indische Kwak
 • Kwak
 • Rosse Kwak
 • Schuitbekreiger
0